BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.215.2018.ŁB.

(dot. wydania dnia 18.06.2019 r. decyzji znak: BI.ZUZ.5.421.215.2018.ŁB pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, wykonanie urządzeń wodnych, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych oraz rurociągów technologicznych, a także lokalizowanie nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w związku z "budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 679 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Łomża - Mężenin" od km 5+796 do km 18+835,96, obejmującą teren powiatu łomżyńskiego w województwie podlaskim.)

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 25 cze 2019 07:47
Data opublikowania: wtorek, 25 cze 2019 07:59
Data przejścia do archiwum: środa, 10 lip 2019 11:41
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 151 razy