BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Rydzewo - Gozdy, gm. Miastkowo

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Miastkowo z dnia 18 czerwca 2019 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na „budowę drogi polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej Nr 105876B we wsi Rydzewo-Gozdy gm. Miastkowo wraz z przebudową i rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1957B
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 2 lip 2019 11:04
Data opublikowania: wtorek, 2 lip 2019 11:13
Data przejścia do archiwum: środa, 17 lip 2019 09:40
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 237 razy