BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.158.2019.JR

(dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych - budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną oraz budynku gospodarczego zlokalizowanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią na działce nr 336, m. Czartoria, gm. Miastkowo)
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 5 lip 2019 08:23
Data opublikowania: piątek, 5 lip 2019 08:26
Data przejścia do archiwum: wtorek, 16 lip 2019 10:42
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 257 razy