BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 24/2014 Starosty Łomżyńskiego z dnia 26 maja 2014 r., dotyczącego Regulaminu udzielania przez Starostwo Powiatowe w Łomży zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 Euro, dnia 22 lipca 2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na opracowanie raportu z realizacji „Programu ochrony środowiska powiatu łomżyńskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” za okres od 1.01.2017 r.- 31.12.2018 r.
Data powstania: wtorek, 23 lip 2019 14:15
Data opublikowania: wtorek, 23 lip 2019 14:17
Data przejścia do archiwum: czwartek, 31 paź 2019 07:49
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 227 razy