BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku BI.RUZ.421.38.2019.KB

(dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wały przeciwpowodziowe oraz wody powierzchniowe płynące tj. rzekę Lepacka Struga i Narew obiektów mostowych: MS/PZDdz-4/S61/4; MS-11/S61/4 i MS-19/S61/4 oraz na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Lepacka Struga i Narew oraz na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Lepacka Struga i Narew nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nowych obiektów budowlanych w ramach zadania pn. "Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: węzeł "Łomża Zachód" (z węzłem - węzeł "Kolno" (bez węzła) na długości około 12,922 km (S61) + DK 64 (GP) 6,962 km"

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 14 sie 2019 13:55
Data opublikowania: środa, 14 sie 2019 14:23
Data przejścia do archiwum: czwartek, 2 sty 2020 13:14
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 83 razy