BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku BI.RUZ.421.40.2019.MK

(dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące i przez wały wały przeciwpowodziowe rurociągów oraz na usługę wodną, t.j. na odprowadzenie za pomocą kanalizacji deszczowej wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych oraz wód, a także na lokalizację na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz nowych obiektów budowlanych związanych z realizacją inwestycji p.n.: " Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek od węzła "Łomża Zachód" (z węzłem) do węzła "Kolno" (bez węzła) wraz z budową odcinka drogi krajowej nr 64")

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 14 sie 2019 14:24
Data opublikowania: środa, 14 sie 2019 14:34
Data przejścia do archiwum: czwartek, 2 sty 2020 13:14
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 83 razy