BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), zawiadamiam o wydaniu w dniu 07 listopada 2019 r. decyzji nr 543/2019, znak: ROŚB.6740.1.541.2019 udzielającej dla PGE Dystrybucja S.A. reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Artura Perkowskiego pozwolenia na rozbiórkę elektroenergetycznej napowietrznej linii średniego napięcia SN15kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4kV oraz napowietrznej linii niskiego napięcia nn 0,4kV o łącznej długości 604 m na działkach numer na działkach numer 186, 187, 184/2, 183/3, 182/8, 137, 136, 133, 130/6, 130/5, 132/5, 131/4, 129, 128/3, 127, 126/2, 124/2, 124/1, 123/1, 122/1 i 121/4 obręb ewidencyjny 0036 Stare Kupiski oraz na działkach numer 920, 802, 1009/2, 1011/1, 1011/2, 1011/3, 988 i 1048/2 obręb ewidencyjny 0024 Nowe Kupiski jednostka ewidencyjna 200702_2 Łomża.
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 8 lis 2019 08:45
Data opublikowania: piątek, 8 lis 2019 08:48
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 25 lis 2019 08:47
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 230 razy