BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4213.2.2020.MP

Zawiadomienie o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego znak: BI.ZUZ.5.421.179.2019.JM/JR z dnia 07 sierpnia 2019 r. wydanego przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce PGW Wody Polskie w części dotyczącej usług wodnych obejmujących wprowadzanie ścieków do ziemi - tj. odprowadzanie wód popłuczynach pochodzących ze stacji uzdatniania wody do ziemi poprzez naturalnie utworzone, bezodpływowe zagłębienie terenowe zlokalizowane w obrębie działki o nr ew. 30 obręb 0037 Wierzbowo, gmina Śniadowo wylotem zlokalizowanym na dz. o nr ew.30 obręb 0037 Wierzbowo, gmina Śniadowo.
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 19 lut 2020 08:30
Data opublikowania: środa, 19 lut 2020 08:37
Data przejścia do archiwum: czwartek, 27 lut 2020 09:34
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 53 razy