BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty Łomzyńskiego

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2020 r., poz. 283 tekst jednolity/ podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 07.08.2020 r. wydano decyzję nr 392/2020, znak: ROŚB.6740.1.399.2020 o pozwoleniu na budowę placu magazynowego na odpady opakowaniowe – surowce wtórne (kody odpadów: 02 01 04, 07 02 13, 15 01 01, 15 01 02, 17 02 03 i 19 12 01), wagi samochodowej o nośności 50 ton, szczelnego bezodpływowego zbiornika na ścieki o pojemności 10m3, placu i drogi manewrowej na działkach numer 1476 i 1478 obręb ewidencyjny 0030 Szczepankowo, jednostka ewidencyjna 200707_2 Śniadowo.
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 12 sie 2020 13:21
Data opublikowania: środa, 12 sie 2020 13:24
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 50 razy