BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty Łomzyńskiego

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2020 r., poz. 283 tekst jednolity/ Starosta Powiatu Łomżyńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15.09.2020 r. wydano decyzję nr 465/2020, znak:ROŚB.6740.1.491.2020 o pozwoleniu na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy do 0,98 MW (paneli fotowoltaicznych - 3062 szt. o łącznej mocy 0,97984 MW) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz z kontenerową stacją transformatorową na działce nr 311 obręb ewidencyjny 0009 Giełczyn, jednostka ewidencyjna 200702_2 Łomża.
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 18 wrz 2020 08:36
Data opublikowania: piątek, 18 wrz 2020 08:38
Opublikował(a): Krystyna Gosiewska
Zaakceptował(a): Krystyna Gosiewska
Artykuł był czytany: 33 razy