BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty Łomzyńskiego

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2020 r., poz. 283 tekst jednolity/ Starosta Powiatu Łomżyńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15.09.2020 r. wydano decyzję nr 466/2020, znak:ROŚB.6740.1.418.2020 o pozwoleniu na przebudowę dróg gminnych we wsi Brzostowo na odcinkach o łącznej długości 1408,22m na działkach numer 194, 212, 195, 196, 201, 202, 209, 154/2, 148/2, 145/3 obręb ewidencyjny 0006 Brzostowo, jednostka ewidencyjna 200701_5 Jedwabne.
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 18 wrz 2020 08:38
Data opublikowania: piątek, 18 wrz 2020 08:40
Opublikował(a): Krystyna Gosiewska
Zaakceptował(a): Krystyna Gosiewska
Artykuł był czytany: 35 razy