BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 01 lutego 2016

Wiadomości

Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 36

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 36 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Gimnazada powiatowa w indywidualnym tenisie stołowym

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Gimnazada powiatowa w indywidualnym tenisie stołowym - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe w indywidualnym tenisie stołowym

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe w indywidualnym tenisie stołowym - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 02 lutego 2016

Wiadomości

Decyzja Starosty Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Decyzja Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Zarządzenie Nr 3/2016 Starosty Łomżyńskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 3/2016 Starosty Łomżyńskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie: ustalenia procedury kontroli finansowej wydatków dokonywanych ze środków publicznych w Starostwie Powiatowym w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 03 lutego 2016

Wiadomości

Protokół nr XII/15 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XII/15 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót nie wymagających pozwolenia na budowę

Edycja wiadomości Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót nie wymagających pozwolenia na budowę - [Wszystkie zmiany]

czwartek, 04 lutego 2016

Wiadomości

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 10

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 10 - [Wszystkie zmiany]

Zakończenie konsultacji społecznych dot. projektu "Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020"

Dodanie nowej wiadomości: Zakończenie konsultacji społecznych dot. projektu "Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020" - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 7

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 7 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 05 lutego 2016

Wiadomości

Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 13

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 13 - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na XIII Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na XIII Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na XIII Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Zaproszenie na XIII Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr 36/118/2016 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 3 lutego 2016 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 36/118/2016 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 3 lutego 2016 roku w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań w planach wydatków budżetowych na 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 09 lutego 2016

Wiadomości

Ferie w Bibliotece ...

Dodanie nowej wiadomości: Ferie w Bibliotece ... - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 35/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 29 stycznia 2016 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 35/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 29 stycznia 2016 roku. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 10 lutego 2016

Wiadomości

Protokół nr 36/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 3 lutego 2016 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 36/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 3 lutego 2016 roku. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 11 lutego 2016

Wiadomości

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMZYŃSKIEGO decyzja Nr 2/2016 z dnia 09.02.2016 r., znak: ROŚB.6740.2.1.2016

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMZYŃSKIEGO decyzja Nr 2/2016 z dnia 09.02.2016 r., znak: ROŚB.6740.2.1.2016 - [Wszystkie zmiany]

obwieszczenie ROŚB.6740.1.17.2016

Dodanie nowej wiadomości: obwieszczenie ROŚB.6740.1.17.2016 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 12 lutego 2016

Wiadomości

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 7

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 7 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzeni Zarządu Powiatu nr 37

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzeni Zarządu Powiatu nr 37 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 15 lutego 2016

Wiadomości

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.14.2015

Edycja wiadomości Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.14.2015 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.1.2016

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.1.2016 - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA o udzielenie zamówienia publicznego (art. 40.ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA o udzielenie zamówienia publicznego (art. 40.ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych) - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 37/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 12 lutego 2016 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 37/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 12 lutego 2016 roku. - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - I Turniej Samorządowy w Halowej Piłce Nożnej

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - I Turniej Samorządowy w Halowej Piłce Nożnej - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - I Turniej Samorządowy w Halowej Piłce Nożnej

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - I Turniej Samorządowy w Halowej Piłce Nożnej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 16 lutego 2016

Wiadomości

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMZYŃSKIEGO decyzją Nr 3/2016 z dnia 15.02.2016 r., znak: ROŚB.6740.2.2.2016

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMZYŃSKIEGO decyzję Nr 3/2016 z dnia 15.02.2016 r., znak: ROŚB.6740.2.2.2016 - [Wszystkie zmiany]

Analiza statystyczna średniej zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców z terenu powiatu łomżyńskiego - za II półrocze 2015 roku (01.07.2015r. – 31.12.2015r.)

Dodanie nowej wiadomości: Analiza statystyczna średniej zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców z terenu powiatu łomżyńskiego - za II półrocze 2015 roku (01.07.2015r. – 31.12.2015r.) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 17 lutego 2016

Wiadomości

Grupy półfinałowe - Gimnazja

Dodanie nowej wiadomości: Grupy półfinałowe - Gimnazja - [Wszystkie zmiany]

Grupy eliminacynjne szkół podstawowych

Dodanie nowej wiadomości: Grupy eliminacynjne szkół podstawowych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 18 lutego 2016

Wiadomości

zmiany wprowadzone do porozumienia w sprawie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (Nadleśnictwo Nowogród) z dnia 11 lutego 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: zmiany wprowadzone do porozumienia w sprawie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (Nadleśnictwo Nowogród) z dnia 11 lutego 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 19 lutego 2016

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Zatwierdzanie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę

Edycja wiadomości Zatwierdzanie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę - [Wszystkie zmiany]

Zatwierdzanie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę

Edycja wiadomości Zatwierdzanie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę - [Wszystkie zmiany]

Wydawanie dziennika budowy

Edycja wiadomości Wydawanie dziennika budowy - [Wszystkie zmiany]

Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zmiany pozwolenia na budowę

Edycja wiadomości Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zmiany pozwolenia na budowę - [Wszystkie zmiany]

Przygotowanie decyzji o przenoszeniu pozwoleń na budowę na rzecz innej osoby

Edycja wiadomości Przygotowanie decyzji o przenoszeniu pozwoleń na budowę na rzecz innej osoby - [Wszystkie zmiany]

Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem bądź odmową zgody na odstępstwa od przepisów techniczno - budowlanych

Edycja wiadomości Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem bądź odmową zgody na odstępstwa od przepisów techniczno - budowlanych - [Wszystkie zmiany]

Przygotowanie decyzji na rozbiórkę obiektu budowlanego

Edycja wiadomości Przygotowanie decyzji na rozbiórkę obiektu budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Przyjmowanie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Edycja wiadomości Przyjmowanie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części - [Wszystkie zmiany]

Rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości

Edycja wiadomości Rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót nie wymagających pozwolenia na budowę

Edycja wiadomości Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót nie wymagających pozwolenia na budowę - [Wszystkie zmiany]

Wydawanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego

Edycja wiadomości Wydawanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego - [Wszystkie zmiany]

Wydawanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego

Edycja wiadomości Wydawanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego - [Wszystkie zmiany]

Wydawanie zaświadczeń potwierdzających spełnienie wymagań samodzielnego lokalu dla celów ustanowienia odrębnej własności lokalu

Edycja wiadomości Wydawanie zaświadczeń potwierdzających spełnienie wymagań samodzielnego lokalu dla celów ustanowienia odrębnej własności lokalu - [Wszystkie zmiany]

poniedziałek, 22 lutego 2016

Wiadomości

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentu pn. „Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Łomżyńskiego na lata 2016-2019”.

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentu pn. „Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Łomżyńskiego na lata 2016-2019”. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.2.2016

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.2.2016 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 24 lutego 2016

Wiadomości

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 38

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 38 - [Wszystkie zmiany]

Protokół gier zespołowych dla gimnazjów

Dodanie nowej wiadomości: Protokół gier zespołowych dla gimnazjów - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z XVI Zjazdu PW SZS w Białymstoku

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z XVI Zjazdu PW SZS w Białymstoku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 26 lutego 2016

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Wydawanie dziennika budowy

Edycja wiadomości Wydawanie dziennika budowy - [Wszystkie zmiany]

Zatwierdzanie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę

Edycja wiadomości Zatwierdzanie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę - [Wszystkie zmiany]

Przygotowanie decyzji na rozbiórkę obiektu budowlanego

Edycja wiadomości Przygotowanie decyzji na rozbiórkę obiektu budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Przygotowanie decyzji o przenoszeniu pozwoleń na budowę na rzecz innej osoby

Edycja wiadomości Przygotowanie decyzji o przenoszeniu pozwoleń na budowę na rzecz innej osoby - [Wszystkie zmiany]

Przygotowanie decyzji na rozbiórkę obiektu budowlanego

Edycja wiadomości Przygotowanie decyzji na rozbiórkę obiektu budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zmiany pozwolenia na budowę

Edycja wiadomości Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zmiany pozwolenia na budowę - [Wszystkie zmiany]

poniedziałek, 29 lutego 2016

Wiadomości

Protokół nr III/14 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Protokół nr III/14 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Protokółu nr II/14 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Protokółu nr II/14 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian