BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Danuty Jarota Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzedu Pracy w Łomży

sobota, 18 sie 2007 10:58
członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Marii Gągała inspektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży

sobota, 18 sie 2007 10:57
członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Lidii Kanii inspektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży

sobota, 18 sie 2007 10:55
członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Barbary Brzezińskiej inspektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży

sobota, 18 sie 2007 10:52
członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Elżbiety Teresy Olejniczak Kierownika Działu Organizacji i Kontroli Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży

sobota, 18 sie 2007 10:43
członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Marii Aleksandry Kotowskiej starszego inspektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży

sobota, 18 sie 2007 10:39
członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Jolanty Sobczyńskiej starszego inspektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży

sobota, 18 sie 2007 10:37
członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Teresy Dwórznik inspektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży

sobota, 18 sie 2007 10:32
członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Tomasza Tyla inspektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży

sobota, 18 sie 2007 10:28
członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Anety Grażyny Gałązka referenta Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży

sobota, 18 sie 2007 10:26
członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Bożeny Szerszeń Starszego inspektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży

sobota, 18 sie 2007 10:24
członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Anetty Magdaleny Zalewskiej Inspektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży

sobota, 18 sie 2007 10:23
członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Mirosławy Łada inspektora Powiatowego Urzędu Pracy

sobota, 18 sie 2007 10:20
członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Joanny Rogińskiej Kozłowskiej inspektora Powiatowego Urzędu Pracy

sobota, 18 sie 2007 10:18
członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Lidii Reginy Sosnowskiej inspektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży

poniedziałek, 13 sie 2007 14:08
członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Anny Dziekońskiej Kierownika Działu Powiatowego Urzędu Pracy w Łomzy

poniedziałek, 13 sie 2007 14:05
członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Anny Jadwigi Olszewskiej starszego inspektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży

poniedziałek, 13 sie 2007 14:01
członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Barbary Jagielskiej inspektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży

poniedziałek, 13 sie 2007 13:59
członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Bożeny Brzeczko inspektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży

poniedziałek, 13 sie 2007 13:54
członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Barbary Styatkiewicz starszego referenta Powiatowego Urzędu Pracy w Łomzy

poniedziałek, 13 sie 2007 13:53
członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Cecylii Sachmacińskiej Kierownika Działu Świadczeń Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży

poniedziałek, 13 sie 2007 13:51
członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Barbary Boryszewskiej starszego inspektora powiatowego

poniedziałek, 13 sie 2007 13:49
członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.