BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLCZNEJ

wtorek, 6 lut 2018 14:14
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej, to wykorzystanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej, w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia ( w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona. Zasady oraz tryb ponownego wykorzystywania informacji publicznej są określone w ustawie z dnia 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. (Dz.U. 2016r. poz. 352 z późn. zm.).