BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencja Stowarzyszeń zwykłych

piątek, 2 lut 2018 10:17
Podstawą do prowadzenia ewidencji są regulacje ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U.z 2017 r. poz.210 ) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów ( Dz. U. z 2016 r. poz.644)