BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O UZYSKANIU DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH W 2020 ROKU

wtorek, 18 sie 2020 08:54
INFORMACJA O UZYSKANIU DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH W 2020 ROKU Powiat Łomżyński pozyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2020 na realizację 15 zadań w zakresie infrastruktury (3 przedsięwzięcia inwestycyjne i 12 remontowych). Kwota dofinansowania zgodnie z zatwierdzoną przez Wojewodę Podlaskiego listą zadań powiatowych wynosi: 11 746 969,46, co stanowi 60% kosztów kwalifikowanych zadań.Celem realizacji projektów jest poprawa warunków komunikacyjnych oraz poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Podniesienie standardu przebudowywanych, remontowanych i rozbudowywanych dróg wpłynie znacząco na poprawę poziomu i jakości życia społeczności lokalnej oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.Długość odcinków objętych dofinansowaniem wynosi: 16,307 km.