BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Petycja nr 1/2021 i sposób jej załatwienia

środa, 28 kwi 2021 11:56
Petycja w sprawie przebudowy i rozbudowy obiektu mostowego na rzece Gać.

Petycja nr 1/2019 i sposób jej załatwienia

piątek, 27 gru 2019 13:16
Petycja dotycząca płatności bezgotówkowych

Sposób załatwienia petycji nr 1/2015

piątek, 29 sty 2016 14:23

Informacja dotycząca rozpatrywania PETYCJI w Starostwie Powiatowym w Łomży

czwartek, 3 gru 2015 09:57
Zasady składania i tryb rozpatrywania petycji W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014r., poz.1195) Starostwo Powiatowe w Łomży informuje o trybie rozpoznawania petycji. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zadaniach i kompetencji adresata petycji.