BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowisko Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 22 września 2010 roku

czwartek, 7 paź 2010 11:56
w sprawie zaopiniowania korekty wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy