BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Przebudowa drogi powiatowej nr 1942B na odc. dr. 677 – Koziki na dł. ok 1000 m

poniedziałek, 29 lis 2021 08:26
Foto: Przebudowa drogi powiatowej nr 1942B na odc. dr. 677 – Koziki na dł. ok 1000 m

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1855B w miejscowości Kobylin, gmina Piątnica, w lokalizacji od km 0+000 do km 0+982

poniedziałek, 29 lis 2021 08:13
Foto: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1855B w miejscowości Kobylin, gmina Piątnica, w lokalizacji od km 0+000 do km 0+982

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1855B w m. Kobylin na odc. dł. 950 m, gm. Piątnica + podziały nieruchomości.

piątek, 13 sie 2021 07:36
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1855B w m. Kobylin na odc. dł. 950 m, gm. Piątnica + podziały nieruchomości.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1944B dr 677 – Sierzputy M. – Stacja Śniadowo – Stare Duchny – Grabowo na odcinku Stacja Śniadowo – Stare Duchny w lokalizacji 1+825,0 – 2+731,46

piątek, 13 sie 2021 07:34
Przebudowa drogi powiatowej nr 1944B dr 677 – Sierzputy M. – Stacja Śniadowo – Stare Duchny – Grabowo na odcinku Stacja Śniadowo – Stare Duchny w lokalizacji 1+825,0 – 2+731,46

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1937B Stara Łomża Nad Rzeką – Siemień – Rybno – Pniewo – Etap I – odcinek długości 2245,70 m

piątek, 13 sie 2021 07:29
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1937B Stara Łomża Nad Rzeką – Siemień – Rybno – Pniewo – Etap I – odcinek długości 2245,70 m

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1922B Jedwabne – Bronaki Pietrasze – dr. woj. nr 688 – odcinek długości 2960,03 mb

piątek, 13 sie 2021 07:19
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1922B Jedwabne – Bronaki Pietrasze – dr. woj. nr 688 – odcinek długości 2960,03 mb