BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenie majątkowe Stanisława Studenckiego Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży za 2015 rok

sobota, 4 cze 2016 12:43

Oświadczenie majątkowe Janusza Świderskiego Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży za 2015 rok

sobota, 4 cze 2016 12:36

Oświadczenie majątkowe Joanny Dardzińskiej Mądry Dyrektora Poradnii Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży za 2015 rok

sobota, 4 cze 2016 12:34

Oświadczenie majątkowe Edwarda Jaroty Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży za 2015 rok

sobota, 4 cze 2016 12:31

Oświadczenie majątkowe Jarosława Cholewickiego Dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży za 2015 rok

sobota, 4 cze 2016 12:28

Oświadczenie majątkowe Anny Archackiej Dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie za 2015 rok

sobota, 4 cze 2016 12:20

Oświadczenie majątkowe Mieczysława Bieniek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za rok 2015

sobota, 4 cze 2016 12:15

Oświadczenie majatkowe Elzbiety Teresy Olejniczak Bazydło Zastępcy Dyrektora w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży za rok 2015

sobota, 4 cze 2016 12:14

Oświadczenie majątkowe Marii Chmura Pośrednika Pracy-stażysty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży za 2015 rok

sobota, 4 cze 2016 12:13

Oświadczenie majątkowe Olgi Grzymała Pośrednika Pracy- stażysty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży za 2015 rok

sobota, 4 cze 2016 12:11

Oświadczenie majątkowe Huberta Radosława Bieniek Pośrednika Pracy-stażysty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży za rok 2015

sobota, 4 cze 2016 12:10

Oświadczenie majątkowe Barbary Jagielskiej Specjalisty ds. Ewidencji i Świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży za rok 2015

sobota, 4 cze 2016 12:09

Oświadczenie majątkowe Lidii Kania Pośrednika Pracy-stażysty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży za rok 2015

sobota, 4 cze 2016 12:08

Oświadczenie majątkowe Marii Aleksandry Kotowskiej Specjalisty ds. rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży za rok 2015

sobota, 4 cze 2016 12:07

Oświadczenie majątkowe Anny Laskowskiej Pośrednika Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży za rok 2015

sobota, 4 cze 2016 12:05

Oświadczenie majątkowe Mirosławy Łada Specjalisty ds. Ewidencji i Świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży za rok 2015

sobota, 4 cze 2016 12:04

Oświadczenie majątkowe Łukasza Sebastiana Miliszewskiego Pośrednika Pracy-stażysty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży za rok 2015

sobota, 4 cze 2016 12:02

Oświadczenie majątkowe Anny Jadwigi Olszewskiej specjalisty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży za rok 2015

sobota, 4 cze 2016 11:59

Oświadczenie majątkowe Anny Katarzyny Poreda Pośrednika Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży za 2015 rok

sobota, 4 cze 2016 11:57

Oświadczenie majatkowe Haliny Sowa Kierownika Działu Ewidencji i Świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży za rok 2015

sobota, 4 cze 2016 11:56

Oświadczenie majatkowe Bożeny Szerszeń Starszego Inspektora Powiatowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży za rok 2015

sobota, 4 cze 2016 11:55

Oświadczenie majatkowe Anetty Magdaleny Zalewskiej Pośrednika Pracy-stażysty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży za rok 2015

sobota, 4 cze 2016 11:47

Oświadczenie majatkowe Jolanty Sobczyńskiej Pośrednika Pracy-stażysty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży (złożone w związku z nadaniem upoważnienia)

sobota, 4 cze 2016 11:40