BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27

Na podstawie art. 26.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz.654) zarządzam co następuje:

Dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży, w zakresie :

1) lekarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej,
2) lekarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (ginekologia i położnictwo),

Termin udzielania świadczeń zdrowotnych:
1) w odniesieniu do lekarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej - od dnia 01. 03.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku,
2) w odniesieniu do lekarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (ginekologia i położnictwo) – od dnia 1.03.2012 roku do dnia 31.12.2014 roku.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert można zapoznać się od dnia 9 lutego 2012 roku w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 – sekretariat ( III p.) tel. (086) 215-69-49 lub na stronie internetowej www.powiatlomzynski.pl/bip (z menu podmiotowego strony należy wybrać: Jednostki podległe - Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży – zakładka: Aktualności).

Oferty należy składać do dnia 20 lutego 2012 roku do godziny 14:00 w siedzibie Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 (sekretariat – III p.). Wszystkie oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

Otwarcie ofert i posiedzenie otwarte komisji konkursowej odbędzie się w siedzibie Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 w dniu 21 lutego 2012 roku o godzinie 10:00 .

Informacja o wyniku konkursu ofert ogłoszona będzie na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 najpóźniej do dnia 24 lutego 2012 roku.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo negocjowania ceny udzielanych świadczeń zdrowotnych, odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert, bez konieczności uzasadniania decyzji w tym zakresie.
Data powstania: czwartek, 9 lut 2012 13:26
Data opublikowania: czwartek, 9 lut 2012 14:00
Data edycji: czwartek, 9 lut 2012 14:01
Data przejścia do archiwum: środa, 22 lut 2012 10:01
Opublikował(a): Monika Szumowska
Zaakceptował(a): Monika Szumowska
Artykuł był czytany: 1090 razy
Ilość edycji: 6