BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27

Na podstawie art. 26.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz.654) zarządzam co następuje:

Dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży
ogłasza konkurs ofert na udzielanie kompleksowych świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej realizowanych przez pielęgniarki i położnej w jednostkach organizacyjnych Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży

Termin udzielania świadczeń zdrowotnych :
od dnia 01 marca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert można zapoznać się od dnia 20 lutego 2012 roku w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 – sekretariat ( III p.) tel. (086) 215-69-49 lub na stronie internetowej www.powiatlomzynski.pl/bip (z menu podmiotowego strony należy wybrać: Jednostki podległe - Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży – zakładka: Aktualności).

Oferty należy składać do dnia 23 lutego 2012 roku do godziny 10:00 w siedzibie Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 (sekretariat – III p.). Wszystkie oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

Otwarcie ofert i posiedzenie otwarte komisji konkursowej odbędzie się w siedzibie Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 w dniu 23 lutego 2012 roku o godzinie 12 00 .

Informacja o wyniku konkursu ofert ogłoszona będzie na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 najpóźniej do dnia 27 lutego 2012 roku

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo negocjowania ceny udzielanych świadczeń zdrowotnych, odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert, bez konieczności uzasadniania decyzji w tym zakresie.

Data powstania: poniedziałek, 20 lut 2012 13:48
Data opublikowania: poniedziałek, 20 lut 2012 13:54
Data edycji: poniedziałek, 20 lut 2012 13:57
Data przejścia do archiwum: sobota, 25 lut 2012 11:37
Opublikował(a): Monika Szumowska
Zaakceptował(a): Monika Szumowska
Artykuł był czytany: 1091 razy
Ilość edycji: 1