BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakład Podstawej Opieki Zdrowotnej ul. Szosa Zambrowska 1/27 , 18-400 Łomża

Dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ogłasza konkurs ofert na udzielanie kompleksowych świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej realizowanych przez pielęgniarki i położne w jednostkach organizacyjnych Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży
Termin udzielania świadczeń zdrowotnych :

od dnia 01 maja 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert można zapoznać się od dnia 5 kwietnia 2012 roku w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 – sekretariat ( III p.) tel. (086) 215-69-49 lub na stronie internetowej www.powiatlomzynski.pl/bip (z menu podmiotowego strony należy wybrać: Jednostki podległe - Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży – zakładka: Aktualności).

Oferty należy składać do dnia 16 kwietnia 2012 roku do godziny 10:00 w siedzibie Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 (sekretariat – III p.). Wszystkie oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

Otwarcie ofert i posiedzenie otwarte komisji konkursowej odbędzie się w siedzibie Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 w dniu 16 kwietnia 2012 roku o godzinie 12 00 .

Informacja o wyniku konkursu ofert ogłoszona będzie na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2012 roku

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo negocjowania ceny udzielanych świadczeń zdrowotnych, odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert lub terminu ogłoszenia wyniku konkursu ofert, bez konieczności uzasadniania decyzji w tym zakresie.
Data powstania: czwartek, 5 kwi 2012 14:21
Data opublikowania: czwartek, 5 kwi 2012 14:26
Data edycji: czwartek, 5 kwi 2012 14:40
Data przejścia do archiwum: wtorek, 17 kwi 2012 09:03
Opublikował(a): Monika Szumowska
Zaakceptował(a): Monika Szumowska
Artykuł był czytany: 1097 razy
Ilość edycji: 2