BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Szosa Zambrowska 1/27 , 18-400 Łomża

Dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży oglasza
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz.217) zarządzam co następuje:

Dyrektor
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
z siedzibą w Łomży

ogłasza konkurs ofert na
udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologicznej i obrazowej na rzecz pacjentów Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Termin udzielania świadczeń zdrowotnych :

od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert można zapoznać się od dnia 17 listopada 2014 roku w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 – sekretariat ( III p.) tel. (086) 215-69-49 lub na stronie internetowej www.powiatlomzynski.pl/bip (z menu podmiotowego strony należy wybrać: Jednostki podległe - Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży – zakładka: Aktualności).

Oferty należy składać do dnia 01 grudnia 2014 roku do godziny 09:00 w siedzibie Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Łomża ul. Szosa Zambrowska 1/27 (sekretariat – III p.).
Wszystkie oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

Otwarcie ofert i posiedzenie otwarte komisji konkursowej odbędzie się w siedzibie Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Łomża ul. Szosa Zambrowska 1/27 w dniu 01 grudnia 2014 roku o godzinie 09:30 .

Informacja o wyniku konkursu ofert ogłoszona będzie na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Łomża ul. Szosa Zambrowska 1/27 najpóźniej do dnia 08 grudnia 2014 roku.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo negocjowania ceny udzielanych świadczeń zdrowotnych, odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert, bez konieczności uzasadniania decyzji w tym zakresie.
Data powstania: poniedziałek, 17 lis 2014 13:07
Data opublikowania: poniedziałek, 17 lis 2014 13:16
Data edycji: poniedziałek, 17 lis 2014 13:20
Data przejścia do archiwum: wtorek, 2 gru 2014 09:26
Opublikował(a): Monika Szumowska
Zaakceptował(a): Monika Szumowska
Artykuł był czytany: 1273 razy
Ilość edycji: 3