BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz.217) zarządzam co następuje:


Dyrektor
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
z siedzibą w Łomży

ogłasza konkurs ofert na
udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w jednostce organizacyjnej Zakładu: Zespół Gabinetów Lekarza Rodzinnego nr 2 w Łomży.

Termin udzielania świadczeń zdrowotnych :

od dnia 01 maja 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert można zapoznać się od dnia 01 kwietnia 2015 roku w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 – sekretariat ( III p.) tel. (086) 215-69-49 lub na stronie internetowej www.powiatlomzynski.pl/bip (z menu podmiotowego strony należy wybrać: Jednostki podległe - Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży – zakładka: Aktualności).

Oferty należy składać do dnia 09 kwietnia 2015 roku do godziny 09:00 w siedzibie Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Łomża ul. Szosa Zambrowska 1/27 (sekretariat – III p.).
Wszystkie oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

Otwarcie ofert i posiedzenie otwarte komisji konkursowej odbędzie się w siedzibie Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Łomża ul. Szosa Zambrowska 1/27
w dniu 09 kwietnia 2015 roku o godzinie 09:30 .

Informacja o wyniku konkursu ofert ogłoszona będzie na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Łomża ul. Szosa Zambrowska 1/27 najpóźniej do dnia 14 kwietnia 2015 roku.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo negocjowania ceny udzielanych świadczeń zdrowotnych, odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert, bez konieczności uzasadniania decyzji w tym zakresie.


Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 1 kwi 2015 08:14
Data opublikowania: środa, 1 kwi 2015 08:22
Data przejścia do archiwum: piątek, 10 kwi 2015 10:59
Opublikował(a): Monika Szumowska
Zaakceptował(a): Monika Szumowska
Artykuł był czytany: 735 razy