BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 02 stycznia 2017

Wiadomości

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.28.2016

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.28.2016 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.29.2016

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.29.2016 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.30.2016

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.30.2016 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 03 stycznia 2017

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: Struktura Wydziału Promocji, Rozwoju i Komunikacji - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Struktura organizacyjna Wydziału Promocji Rozwoju i Komunikacji: - [Wszystkie zmiany]

Sieć współpracy Poradni ze szkołami

Dodanie nowej wiadomości: Sieć współpracy Poradni ze szkołami - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 05 stycznia 2017

Wiadomości

Protokół nr 60/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 21 grudnia 2016 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 60/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 21 grudnia 2016 roku. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 09 stycznia 2017

Wiadomości

Komunikat Powiatowej Komisji ds. Referendum

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat Powiatowej Komisji ds. Referendum - [Wszystkie zmiany]

Komunikat Powiatowej Komisji ds. Referendum

Edycja wiadomości Komunikat Powiatowej Komisji ds. Referendum - [Wszystkie zmiany]

Komunikat Powiatowej Komisji ds. Referendum

Edycja wiadomości Komunikat Powiatowej Komisji ds. Referendum - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 10 stycznia 2017

Wiadomości

Informacja dotycząca nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja dotycząca nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr 59/206/2016 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 14 grudnia 2016 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 59/206/2016 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 59/207/2016 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 14 grudnia 2016 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 59/207/2016 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie: przyjęcia porozumienia z Gminą Przytyły w zakresie pomocy finansowej na remont drogi powiatowej nr 1833B we si Borawskie odcinek o dł. 73,78m. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 59/208/2016 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 14 grudnia 2016 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 59/208/2016 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie: zmieniająca Uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2O14-2020 oraz powołania Komisji Konkursowej ds. wyboru partnera. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 11 stycznia 2017

Wiadomości

Protokół nr 61/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 28 grudnia 2016 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 61/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 28 grudnia 2016 roku. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 62/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 29 grudnia 2016 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 62/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 29 grudnia 2016 roku. - [Wszystkie zmiany]

„Zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95 z podziałem na poszczególne części”

Dodanie nowej wiadomości: „Zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95 z podziałem na poszczególne części” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 12 stycznia 2017

Wiadomości

II przetarg publiczny pisemny na sprzedaż zbędnych i nieprzydatnych składników majątku ruchomego ZDP w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: II przetarg publiczny pisemny na sprzedaż zbędnych i nieprzydatnych składników majątku ruchomego ZDP w Łomży - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego oraz grupowego poradnictwa psychologicznego

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego oraz grupowego poradnictwa psychologicznego - [Wszystkie zmiany]

Prośba

Dodanie nowej wiadomości: Prośba - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 16 stycznia 2017

Wiadomości

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 63

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 63 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 17 stycznia 2017

Wiadomości

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży za 2015 rok

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży za 2016 rok

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży Biuro w Zbójnej za 2003 rok

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży Biuro w Zbójnej za 2003 rok - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży za 2004 rok

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży za 2004 rok - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży za 2005 rok

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży za 2005 rok - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży za 2012 rok

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Regulamin organizacyjny Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Regulamin organizacyjny Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży - [Wszystkie zmiany]

sds

Dodanie nowej wiadomości: sds - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Zbójnej Biuro w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Zbójnej Biuro w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Zbójnej Biuro w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Zbójnej Biuro w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie Regionalnego Ośrodka Kultury w Zbójnej Biuro w Łomży za 2003 rok

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie Regionalnego Ośrodka Kultury w Zbójnej Biuro w Łomży za 2003 rok - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Zbójnej Biuro w Łomży za 2003 rok

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Zbójnej Biuro w Łomży za 2003 rok - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży za 2004 rok

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży za 2004 rok - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży za 2005 rok

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży za 2005 rok - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży za 2012 rok

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży za 2015 rok

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży za 2016 rok

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 19 stycznia 2017

Wiadomości

Konsultacje społeczne w sprawie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Konsultacje społeczne w sprawie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 23 stycznia 2017

Wiadomości

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.27.2016

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.27.2016 - [Wszystkie zmiany]

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Szosa Zambrowska 1/27,18-400 Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Szosa Zambrowska 1/27,18-400 Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 24 stycznia 2017

Wiadomości

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przeprowadzenie indywidualnego oraz grupowego poradnictwa psychologicznego dla klientów PCPR w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przeprowadzenie indywidualnego oraz grupowego poradnictwa psychologicznego dla klientów PCPR w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.28.2016

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.28.2016 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.29.2016

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.29.2016 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.30.2016

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.30.2016 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 25 stycznia 2017

Wiadomości

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Zarządzenie Nr 58/2016 Starosty Łomżyńskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 58/2016 Starosty Łomżyńskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie: zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Powiecie Łomżyńskim i jego jednostkach organizacyjnych. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 26 stycznia 2017

Wiadomości

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY NA 2017 ROK.

Dodanie nowej wiadomości: PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY NA 2017 ROK. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 27 stycznia 2017

Wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 30 stycznia 2017

Wiadomości

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 64

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 64 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 31 stycznia 2017

Wiadomości

Protokół nr 63/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 19 stycznia 2017 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 63/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 19 stycznia 2017 roku. - [Wszystkie zmiany]

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Szosa Zambrowska 1/27,18-400 Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Szosa Zambrowska 1/27,18-400 Łomża - [Wszystkie zmiany]

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku

Dodanie nowej wiadomości: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian