BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Szosa Zambrowska 1/27,18-400 Łomża

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej przez pielęgniarki i położne na rzecz pacjentów Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w okresie od 1 marca 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku z możliwością przedłużenia na kolejny okres

Termin udzielania świadczeń zdrowotnych :

 od dnia 01 marca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku z możliwością przedłużenia na kolejny okres

 Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert można zapoznać się od dnia 23 stycznia 2017 roku w siedzibie Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Łomża ul. Szosa Zambrowska 1/27 – sekretariat ( III p.) tel. (086) 215-69-49 lub na stronie internetowej www.powiatlomzynski.pl/bip (z menu podmiotowego strony należy wybrać: Jednostki podległe - Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży – zakładka: Aktualności).

 Oferty należy składać do dnia 3 lutego 2017 roku do godziny 14:00 w siedzibie Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej – adres siedziby:

Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27 (sekretariat – III p.).

Wszystkie oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

 Otwarcie ofert i posiedzenie otwarte komisji konkursowej odbędzie się w siedzibie Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w dniu 6 lutego 2017 roku o godzinie 10:00.

Informacja o wyniku konkursu ofert zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz umieszczona na stronie internetowej www.powiatlomzynski.pl/bip (z menu podmiotowego strony należy wybrać: Jednostki podległe - Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży – zakładka: Aktualności) do dnia 15 lutego 2017 roku.

 Organizator konkursu zastrzega sobie prawo negocjowania ceny oraz harmonogramu udzielania świadczeń zdrowotnych, odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert lub terminu ogłoszenia wyniku konkursu ofert, bez konieczności uzasadniania decyzji w tym zakresie.

Data powstania: poniedziałek, 23 sty 2017 11:20
Data opublikowania: poniedziałek, 23 sty 2017 11:32
Data przejścia do archiwum: wtorek, 7 lut 2017 10:40
Opublikował(a): Monika Szumowska
Zaakceptował(a): Monika Szumowska
Artykuł był czytany: 628 razy