BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie legalizacyjne

Miejsce załatwienia sprawy

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 pokój 320, tel. (86) 215-69-37

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o legalizację obiektu budowlanego lub jego części
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.
3. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Gdzie odebrać formularze:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27

Opłaty:

art. 59f Prawa budowlanego

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Zgodnie z art.35 Kodeksu postępowania administracyjnego:
-niezwłocznie, jeżeli może być załatwione w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania,
-nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łomży w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Podstawa prawna:

art. 48 Prawa budowlanego

Data sporządzenia

poniedziałek, 16 sty 2023 11:44

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 16 sty 2023 12:19
Data dodania: poniedziałek, 16 sty 2023 11:44
Data upublicznienia: poniedziałek, 16 sty 2023 12:19
Opublikował(a): Barbara Stalewska
Zaakceptował(a): Barbara Stalewska
Artykuł był czytany: 32 razy