BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej.

piątek, 23 wrz 2022 09:24

Przewodnik informujący o formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Łomżyńskim

poniedziałek, 28 lut 2022 08:57
Foto: Przewodnik informujący o formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Łomżyńskim
Zgodnie z preambułą do ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685) – zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym człowieka, a ochrona praw osób z zaburzeniami psychicznymi należy do obowiązków państwa. Ochronę zdrowia psychicznego zapewniają organy administracji rządowej i samorządowej oraz instytucje do tego powołane. Ponadto, w działaniach z zakresu ochrony zdrowia psychicznego mogą uczestniczyć stowarzyszenia i inne organizacje społeczne, fundacje, samorządy zawodowe, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz grupy samopomocy pacjentów i ich rodzin, a także inne osoby fizyczne i prawne.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

poniedziałek, 28 lut 2022 08:51
Foto: Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Łomżyńskiego w 2022 roku

poniedziałek, 31 sty 2022 13:22
Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 100/500/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Łomżyńskiego w roku 2022 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, Zarząd Powiatu Łomżyńskiego dokonał wyboru ofert na realizację w 2022 roku następujących zadań publicznych.