BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek podległych

Zgodnie z art.25c ust. 1,2,3 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220. Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806) kierownicy jednostek podległych oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne w imieniu Starosty są obowiązani do złożenia oświadczeń o swoim stanie majatkowym. Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majatku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Data powstania: poniedziałek, 22 mar 2004 12:37
Data opublikowania: poniedziałek, 22 mar 2004 12:38
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 11442 razy