BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowisko Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 22 września 2010 roku

w sprawie zaopiniowania korekty wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy

Rada Powiatu Łomżyńskiego podtrzymuje swoją pozytywną opinię zawartą w Uchwale Nr XXXI/159/2009 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia w ramach Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy.

Jednocześnie Rada pozytywnie opiniuje korektę wydatków związaną z utworzeniem Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży wynikającą z rozstrzygniętego przetargu na wykonanie prac remontowo – budowlanych i zakupu części wyposażenia.

Szczegółowy plan wydatków zawiera skorygowany wniosek o dofinansowanie kosztów utworzenia centrum aktywizacji zawodowej z dnia 20 września 2010 roku załączony do stanowiska Rady.
Przewodniczący Rady Powiatu

Stefan Popiołek
Data powstania: czwartek, 7 paź 2010 11:56
Data opublikowania: czwartek, 7 paź 2010 11:57
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 3091 razy