BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O UZYSKANIU DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH W 2020 ROKU

INFORMACJA O UZYSKANIU DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH W 2020 ROKU Powiat Łomżyński pozyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2020 na realizację 15 zadań w zakresie infrastruktury (3 przedsięwzięcia inwestycyjne i 12 remontowych). Kwota dofinansowania zgodnie z zatwierdzoną przez Wojewodę Podlaskiego listą zadań powiatowych wynosi: 11 746 969,46, co stanowi 60% kosztów kwalifikowanych zadań.Celem realizacji projektów jest poprawa warunków komunikacyjnych oraz poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Podniesienie standardu przebudowywanych, remontowanych i rozbudowywanych dróg wpłynie znacząco na poprawę poziomu i jakości życia społeczności lokalnej oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.Długość odcinków objętych dofinansowaniem wynosi: 16,307 km.

PROJEKTY  PLANOWANE DO ZREALIZACJI  W 2020

 Remont drogi powiatowej nr 1964B w m. Janczewo dł. odc. ok 990m

Kwota dofinansowania:  365 887,12 zł

Całkowita wartość inwestycji:  609 811,87 zł

Planowane  efekty: dł. jezdni: 990 m, dł. poboczy:  1980 m

Planowany termin zakończenia inwestycji: 30.11.2020r.

Remont drogi powiatowej nr 1996B Śniadowo – Brulin o dł. odc. 990m

Kwota dofinansowania:  400 329,75zł

Całkowita wartość inwestycji: 667 216,25 zł

Planowane  efekty: dł. jezdni:   990 m,  dł. poboczy : 1980 m

Planowany termin zakończenia inwestycji: 30.11.2020r.

Remont drogi powiatowej nr 1909B Sławiec do drogi pow. nr 1912B  o dł. odc.  ok. 500m

Kwota dofinansowania: 180 932,75 zł

Całkowita wartość inwestycji: 301 554,59 zł

Planowane  efekty: dł. jezdni 500 m, dł. poboczy 1000 m

Planowany termin zakończenia inwestycji: 30.11.2020r.

Remont drogi powiatowej 1914B Górki Sypniewo - Górki Szewkowo o dł. odc. 990m

Kwota dofinansowania: 380 019,07 zł

Całkowita wartość inwestycji: 633 365,11 zł

Planowane  efekty: dł. jezdni 990 m, dł. poboczy 1980 m

Planowany termin zakończenia inwestycji: 30.11.2020r.

Remont drogi powiatowej nr 1933 Piątnica Włościańska - Łomża                                     o dł. odc. ok 727m

Kwota dofinansowania:  642 809,20 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1 071 669,25 zł

Planowane  efekty: dł. jezdni  727 m,  dł. chodnika 713 m,  dł. poboczy  704 m

Planowany termin zakończenia inwestycji: 30.11.2020r.

Remont drogi powiatowej nr 1938B Nowe Wyrzyki - Milewo o dł. odc. ok 990m

Kwota dofinansowania: 614 473,24 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1 024 122,07 zł

Planowane  efekty: dł. jezdni 990 m, dł. poboczy  1980 m, odwodnienie  910 m

Planowany termin zakończenia inwestycji: 30.11.2020r.

Remont drogi powiatowej nr 1909B Jankowo Skarbowo - Sulimy - dr 645                           o dł. odc. ok 990m

Kwota dofinansowania: 379 323,18 zł

Całkowita wartość inwestycji: 632 205,30 zł

Planowane  efekty: dł. jezdni  990 m, dł.  poboczy 1980  m

Planowany termin zakończenia inwestycji: 30.11.2020r.

Remont drogi powiatowej nr 1821B w m. Wilamowo o dł. odc. ok 990m

Kwota dofinansowania: 609 971,08 zł

Całkowita wartość inwestycji:  1 016 618,46 zł

Planowane efekty: dł. jezdni  990 m, dł.  poboczy 1980  m, odwodnienie 1980 m

Planowany termin zakończenia inwestycji: 30.11.2020r.

Remont drogi powiatowej nr 1957B Rydzewo - Kuleszka o dł. odc. ok 990m

Kwota dofinansowania:  403 819,44  zł

Całkowita wartość inwestycji: 673 032,40 zł

Planowane efekty: dł. jezdni 990 m, dł.  poboczy   3960  m, odwodnienie  440 m

Planowany termin zakończenia inwestycji: 30.11.2020r.

Remont drogi powiatowej nr 1962B Wizna - Srebrowo o dł. odc. ok 990m

Kwota dofinansowania:  553 008,92 zł

Całkowita wartość inwestycji:  921 681,54 zł

Planowane efekty: dł. jezdni  990  m, dł.  poboczy  1980   m, odwodnienie 1968

Planowany termin zakończenia inwestycji: 30.11.2020r.

Remont drogi powiatowej nr 1954B Szczepankowo - Wszerzecz                                     o dł. odc. ok 990m

Kwota dofinansowania:  295 351,23 zł

Całkowita wartość inwestycji:  492 252,05 zł

Planowane efekty: dł. jezdni 990  m, dł.  poboczy  1980 m, odwodnienie 1310 m

Planowany termin zakończenia inwestycji: 30.11.2020r.

Remont drogi powiatowej nr 1834B Konopki Chude - Borawskie o dł. odc. ok. 990m

Kwota dofinansowania:  526 705,54 zł

Całkowita wartość inwestycji:  877 842,57 zł

Planowane  efekty: dł. jezdni  990 m, chodnik  24 m, dł.  poboczy  1887  m, odwodnienie 1610 m

Planowany termin zakończenia inwestycji: 30.11.2020r.

PROJEKTY PLANOWANE DO  REALIZACJI W LATACH 2020-2021

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1923B Kotowo Plac – Kotowo Stare – Choszczewo do dr. 1962B na odc. Kotowo Plac – Stare Kotowo w lok. rob km 0+000 – 1+865,38

Kwota dofinansowania: 1 995 057,97 zł

Całkowita wartość inwestycji: 3 365 241,33 zł

Planowane  efekty: dł. jezdni 1 865,38 m , dł. chodnika 57,6 m  dł. poboczy 1 605 m, odwodnienie 2 276 m

Planowane rozpoczęcie: 15.09.2020r.

Planowane zakończenie: 31.05.2021r.

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1855B w msc. Kobylin                         na odc. dł.950m

Kwota dofinansowania: 959 040,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1 717 674,05 zł

Planowane  efekty: dł. jezdni: 950 m, dł.  pobocza: 1900  m, odwodnienie (budowa kanału deszczowego) 300 m

Planowane rozpoczęcie: 15.09.2020r.

Planowane zakończenie: 31.05.2021r.

Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1956B Leopoldowo - Łuby- Kiertany – Łuby - Kurki w lokalizacji km 0+000-2+365,32

Kwota dofinansowania: 3 410 846,31 zł

Całkowita wartość inwestycji: 6 039 358,93 zł

Planowane efekty: dł. jezdni: 2 365,32 m, chodnik 496,92 m, dł. poboczy   4290,83m, odwodnienie  4 410,24 m ( dł. kanału deszczowego  463,51 m;  rowy 3 946,73 m)

Planowane rozpoczęcie: 15.09.2020r.

Planowane zakończenie: 31.05.2021r.

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 18 sie 2020 08:54
Data opublikowania: wtorek, 18 sie 2020 09:05
Data edycji: wtorek, 18 sie 2020 09:08
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 941 razy
Ilość edycji: 3