BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1855B w miejscowości Kobylin, gmina Piątnica, w lokalizacji od km 0+000 do km 0+982

Uzyskane efekty rzeczowe:

  1. Jezdnia bitumiczna szer. 6,0 m o konstrukcji odpowiedniej dla kategorii ruchu KR 2 i łącznej długości 982m.
  2. Budowa jednostronnego chodnika szerokości 2,0 m na długości ok. 490 m oraz budowa poboczy z kruszywa i betonowych płyt ażurowych na pozostałej długości odcinka.
  3. Budowa odwodnienia w tym:

         - budowa kanalizacji deszczowej na długości ok. 537 m oraz budowa rowów obustronnych na pozostałej długości                       odcinka,

         - przepusty pod korona drogi oraz drogami bocznymi – 2 szt.

  1. Przepusty pod zjazdami – 17 szt.
  2. Zjazdy na przyległe do drogi działki o nawierzchni utwardzonej bitumicznej i z betonowej kostki brukowej.
  3. Przebudowa sieci komunikacyjnej i wodociągowej.
  4. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i nowe oznakowanie na całej długości odcinka.

Realizacja inwestycji:

Rozpoczęcie: 8 grudnia 2020 roku

Zakończenie: 10 listopada 2021 roku

Koszt realizacji: 2 136 389,27 zł

Wkład własny Powiatu: 1 177 349,27 zł

Data powstania: poniedziałek, 29 lis 2021 08:13
Data opublikowania: poniedziałek, 29 lis 2021 08:23
Opublikował(a): Adam Szponarski
Zaakceptował(a): Adam Szponarski
Artykuł był czytany: 356 razy