BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

NADZWYCZAJNA Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego (Nr XXXIV) w dniu 15 grudnia 2022 roku (czwartek)

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526) oraz § 12 ust. 6 Statutu Powiatu Łomżyńskiego, na wniosek Zarządu Powiatu z dnia 14 grudnia 2022 r. zwołuję się NADZWYCZAJNĄ Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego (Nr XXXIV) w dniu 15 grudnia 2022 roku (czwartek) sesja odbędzie się w Sali konferencyjnej na parterze.

    

Początek sesji o godz. 11.00

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Interpelacje i zapytania radnych.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2022 – 2031.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2022 rok.
  6. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
    i o wolontariacie na 2023 rok”.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie obrad.
Data powstania: środa, 14 gru 2022 14:42
Data opublikowania: środa, 14 gru 2022 14:44
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 gru 2022 09:29
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 175 razy