BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

134. posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

w dniu 22 grudnia 2022 r. (czwartek) godz. 10.00 w trybie zdalnym (telekonferencja).

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z 132. oraz 133. posiedzenia Zarządu Powiatu.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia autopoprawki do Projektu budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2023 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2023-2031.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego w 2023 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia zmieniającego nr 2 z Gminą Łomża
  w zakresie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1938B Wygoda – Modzele Wypychy o dł. ok 990 m”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Przytuły w zakresie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na zadanie pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego – część II: droga powiatowa nr 1820B odc. o dł. ok. 1,2 km – Gmina Przytuły”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia z Gmina Nowogród w sprawie współpracy
  w zakresie utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Nowogród.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia zmieniającego z Gminą Łomża
  w zakresie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na zadanie pod nazwą: „Budowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojścia do przejść w m. Pniewo”.
 10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w ewidencji zabytków znajdujących się na terenie powiatu łomżyńskiego.
 11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2022 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 12. Sprawy różne.

 

Data powstania: piątek, 23 gru 2022 11:09
Data opublikowania: piątek, 23 gru 2022 11:10
Data przejścia do archiwum: piątek, 23 gru 2022 11:11
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 167 razy