BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXV Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 29 grudnia 2022 roku (czwartek)

Sesja odbędzie w sali konferencyjnej (s. 104 parter) Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Początek sesji o godz. 13.00

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII. oraz z XXXIV Sesji Rady Powiatu.
 4. Informacje Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2023-2031.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w ewidencji zabytków znajdujących się na terenie powiatu łomżyńskiego.
 9. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2022 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 10. Wolne wnioski.
 11.  Zamknięcie obrad.

 

 

Data powstania: piątek, 23 gru 2022 11:11
Data opublikowania: piątek, 23 gru 2022 11:12
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 sty 2023 07:43
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 179 razy