BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 137

w dniu 12 stycznia 2023 r. (czwartek) godz. 14.30. Posiedzenie w trybie zdalnym (telekonferencja).

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w ewidencji zabytków znajdujących się na terenie powiatu łomżyńskiego.

3. Sprawy różne:

  • Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań finansowych,
  • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Powiatu Łomżyńskiego na rok 2023,
  • Podjęcie uchwały w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach ich dochodów i wydatków,
  • Podjęcie uchwały w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach ich dochodów i wydatków,
  • Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na
     realizacje inwestycji drogowej pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej przez wieś Grądy Małe”.       
Data powstania: czwartek, 12 sty 2023 14:25
Data opublikowania: czwartek, 12 sty 2023 14:28
Data edycji: piątek, 13 sty 2023 14:24
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 16 sty 2023 11:36
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 41 razy
Ilość edycji: 1