BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja do publicznej wiadomości zawierająca dane o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 września 2007 roku

Przepisy art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2006 roku - nałożyły obowiązek na wszystkie w kraju Zarządy jednostek samorządu terytorialnego opracowania takiej informacji. Stosownie więc do tych przepisów Zarząd Powiatu Łomżyńskiego przedstawia, co następuje:

1. Budżet powiatu na 2007 rok według stanu na 30 września 2007 roku wynosił:
- po stronie dochodowej - 17.989.056 zł
- po stronie wydatkowej - 18.109.794 zł.

W czasie od 1 stycznia do 30 września br. dochodów osiągnięto na kwotę – 14.041.429 zł, tj. 78,06 % w relacji do planu, a wydatków dokonano na kwotę – 13.272.542,37 zł, czyli 73,29 % w stosunku do planu, w tym w poszczególnych działach jak w poniższej tabeli ( tabela stanowi załącznik do informacji)
Przewodniczący Zarządu
Krzysztof Kozicki
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 30 lis 2007 09:13
Data opublikowania: piątek, 30 lis 2007 09:23
Data edycji: piątek, 30 lis 2007 09:26
Opublikował(a): Barbara Gorzęba
Zaakceptował(a): Barbara Gorzęba
Artykuł był czytany: 3987 razy
Ilość edycji: 1