BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja do publicznej wiadomości z wykonania budżetu za 2007 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 41/98/ 08 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 1 kwietnia 2008 r.
I n f o r m a c j a

do publicznej wiadomości zawierająca dane o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku


Przepisy art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – obowiązujące od 1 stycznia 2006 roku - nałożyły obowiązek na Zarządy jednostek samorządu terytorialnego, podanie do publicznej wiadomości informacji do 31 maja następnego roku, obejmującej dane za poprzedni rok we wskazanym w tych przepisach zakresie. W związku, z czym przedstawia się, co następuje:
I. Budżet powiatu za 2007 rok zrealizowano pomyślnie. Dochodów osiągnięto na kwotę – 19.649.513,34 zł ( 102,15% w relacji do planu po zmianach), a wydatków dokonano na kwotę – 18.790.357,26 zł ( 97,71% w stosunku do planu po zmianach) w tym w poszczególnych działach jak w poniższej tabeli:
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 3 kwi 2008 14:53
Data opublikowania: czwartek, 3 kwi 2008 14:56
Opublikował(a): Barbara Gorzęba
Zaakceptował(a): Barbara Gorzęba
Artykuł był czytany: 3773 razy