BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja do publicznej wiadomości z wykonania budżetu za I kwartał 2008 roku

załącznik Nr 1 do uchwały NR 44/105/08 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 kwietnia 2008 roku
I n f o r m a c j a
do publicznej wiadomości zawierająca dane o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 marca 2008 roku

Przepisy art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2006 roku - nałożyły obowiązek na wszystkie w kraju Zarządy jednostek samorządu terytorialnego opracowania takiej informacji. Stosownie więc do tych przepisów Zarząd Powiatu Łomżyńskiego przedstawia, co następuje:
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 29 kwi 2008 11:27
Data opublikowania: wtorek, 29 kwi 2008 11:42
Opublikował(a): Barbara Gorzęba
Zaakceptował(a): Barbara Gorzęba
Artykuł był czytany: 3882 razy