BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 32

odbędzie się w dniu 23-go grudnia 2009 roku (środa) godz. 9.30. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27 (sala konferencyjna na parterze).

Proponowany porządek posiedzenia obejmuje:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie realizacji projektu systemowego p.n. „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 7.1.2 ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2009 roku z państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3. Sprawy różne.
Data powstania: środa, 16 gru 2009 13:51
Data opublikowania: środa, 16 gru 2009 13:52
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 gru 2009 14:32
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1620 razy