BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Jakości

Starosta Łomżyński zarządzeniem Nr 33/09 z dnia 9 lipca 2009 roku ustanowił Politykę Jakości w Starostwie Powiatowym w Łomży

Polityka Jakości
Starostwa Powiatowego w Łomży


__________________________________________


Podejmowane działania przez Starostwo Powiatowe w Łomży oparte są o wdrożony, utrzymywany i doskonalony System Zarządzania Jakością PN –EN ISO 9001:2009

I. Wizja:

Urząd przyjazny, profesjonalny i nowoczesny
- otwarty na potrzeby swoich klientów.

II. Misja:

Zadowolony klient - wizytówką naszego Urzędu.

III. Cele strategiczne:
• utrzymanie wysokiego poziomu świadczonych usług opartych na działaniach praworządnych i kompetentnych,
• sprawna obsługa klientów,
• stosowanie nowoczesnych metod i narzędzi pracy,
• pełnienie służby przez urzędników ciągle doskonalących swoje kwalifikacje zawodowe,
• spełnianie zidentyfikowanych oczekiwań naszych klientów
• tworzenie pozytywnego i przyjaznego wizerunku Starostwa.

IV. Założenia polityki jakości:

Polityka Jakości Starostwa Powiatowego w Łomży określa cel, którym jest przede wszystkim zadowolenie i satysfakcja naszych Klientów, osiągany poprzez sprawną i kompetentną, na najwyższym poziomie jakości realizację zadań publicznych określonych w przepisach prawa, stałe podnoszenie standardu świadczonych usług oraz systematyczne doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2009.

Założenia Polityki Jakości będą realizowane poprzez:
 Zapewnienie Klientom fachowej i terminowej obsługi, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, dążąc do maksymalnego skracania czasu ich realizacji.
 Stałe podnoszenie wiedzy i umiejętności zawodowych pracowników Starostwa za pomocą różnych metod i form szkolenia.
 Dokonywanie zmian organizacyjnych i technicznych w kierunku ciągłego doskonalenia jakości obsługi klienta oraz stwarzanie przyjaznych warunków pracy dla pracowników Starostwa.
 Zapewnienie sprawnie funkcjonującego systemu komunikowania się z Klientem, poprzez udostępnianie i udzielanie przejrzystych, klarownych oraz kompleksowych informacji.
 Okresowe badania stopnia zadowolenia Klienta.
 Stosowanie przyjętych procedur i zasad Systemu Zarządzania Jakością oraz prowadzenie stałego monitoringu ich skuteczności.
 Wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania jakością w Starostwie oraz zapewnienie środków i warunków na jego utrzymanie i rozwój.

Kierownictwo i pracownicy Starostwa Powiatowego w Łomży zobowiązani są do realizowania założeń Polityki Jakości oraz działania w ramach Systemu Zarządzania Jakością, w pełni odpowiadając za jakość wykonywanej pracy.

Starosta Łomżyński
Krzysztof Kozicki

Data powstania: czwartek, 13 maj 2010 10:28
Data opublikowania: czwartek, 13 maj 2010 10:32
Data przejścia do archiwum: piątek, 31 maj 2019 09:31
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 3895 razy