BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 23/74/2011 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 października 2011 roku

w sprawie: przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 września 2011 roku.
UCHWAŁA NR 23/74/2011 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 27 października 2011 roku w sprawie: przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 września 2011 roku. Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje: § 1. Przyjmuje się informację o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 września 2011 roku stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Członkowie Zarządu: Przewodniczący Zarządu: 1. Krzysztof Kozicki …………………. Lech Szabłowski……………… 2. Elżbieta Parzych …………………… 3. Irena Przybylak …………………….. 4. Adam Sowa ……………………………
Data powstania: piątek, 28 paź 2011 12:30
Data opublikowania: środa, 18 kwi 2012 10:31
Data przejścia do archiwum: środa, 18 kwi 2012 10:33
Opublikował(a): Zbigniew Kowalewski
Zaakceptował(a): Barbara Gorzęba
Artykuł był czytany: 1699 razy