BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja do publicznej wiadomości z wykonania budżetu za III kwartał 2012 roku

UCHWAŁA NR 50/174/2012
ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO
z dnia 31 października 2012 roku

w sprawie: przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji
o danych z wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego
za okres od 1 stycznia 2012 roku do 30 września 2012 roku.

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1
Przyjmuje się informację o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia 2012 roku do 30 września 2012 roku stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Członkowie Zarządu:

1. Adam Sowa............................................... Przewodniczący Zarządu:

2. Wiesława Masłowska................................ Lech Szabłowski..............................

3. Elżbieta Parzych.......................................

4. Irena Przybylak.........................................

Data powstania: piątek, 30 lis 2012 14:25
Data opublikowania: piątek, 30 lis 2012 14:31
Opublikował(a): Zbigniew Kowalewski
Zaakceptował(a): Zbigniew Kowalewski
Artykuł był czytany: 2532 razy