BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA STAROSTY ŁOMŻY z dnia 7 lipca 2015 roku

o operacie opisowo- kartograficznym modernizacji ewidencji gruntów jednostki ewidencyjnej Gmina Jedwabne, powiat łomżyński , woj. podlaskie

Starosta Łomżyński zgodnie z art. 24a, pkt.8 ustawy z dnia 17 maja 1989r –Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2015r,poz. 520 ) informuje że dane objęte modernizacją ewidencji gruntów i budynków zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego jednostki ewidencyjnej Gmina Jedwabne, w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali a także aktualizacji użytków gruntowych terenów zabudowanych dla obrębów:

część I- Bronaki-Olki, Bronaki –Pietrasze, Grądy Małe, Janczewko, Janczewo gm.Jedwabne, Kaimy, Karwowo-Wszebory, Kol.Grabnik, Konopki Tłuste, Korytki, Kotowo-Plac, Kotówek, Kubrzany, Olszewo-Góra, Orlikowo, Pawełki, Pieńki Borowe, Rostki, Stare Kotowo, Stryjaki,
część II- Bartki, Biodry, Borawskie gm.Jedwabne, Brzostowo, Burzyn, Chrostowo, Chyliny, Grądy Wielkie, Kamianki, Kąty, Koniecki, Konopki Chude, Kucze Małe, Kucze Wielkie, Kuczewskie, Makowskie, Mocarze, Nadbory, Pluty, Przestrzele, Siestrzanki, Szostaki, Witynie,

stały się z dniem 20 maja 2015r danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w wyżej opisanym operacie opisowo- kartograficznym , może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia powyższej informacji w dzienniku urzędowym województwa , zgłaszać zarzuty do tych danych.

Rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów nastąpi w drodze decyzji. Zarzuty te można składać na adres: Starostwo Powiatowe w Łomży Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami ul. Szosa Zambrowska 1/27 , 18-400 Łomża.
Zarzuty zgłoszone po upływie 30 dni od ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Starosta
Elżbieta Parzych

Data powstania: czwartek, 9 lip 2015 09:38
Data opublikowania: czwartek, 9 lip 2015 09:41
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 10 sie 2015 14:03
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 1108 razy