BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 67/196/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 19 marca 2009 roku
w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego Starostwa Powiatowego w Łomży na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.
Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 3 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn.zm.), uchwala się co następuje:

§ 1

Przekazuje się nieodpłatnie na własność Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży samochód marki SEAT TOLEDO SPRINT, wraz z wyposażeniem, nr rejestracyjny BL 14999, będący w użytkowaniu Zakładu Obsługi Starostwa Powiatowego w Łomży.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1.Marek Dworakowski
2.Mieczysław Chojnowski
3.Henryk Kłosiński
4.Alfred Szymański

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 26 mar 2009 15:01
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1170 razy