BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 68/199/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 31 marca 2009 roku
w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego
Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 3 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) - uchwala się, co następuje:


§ 1. Przekazać nieodpłatnie używane wyposażenie zgodnie z załącznikiem do uchwały, stanowiące własność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży - Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Łomży.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1.Marek Dworakowski
2.Mieczysław Chojnowski
3.Henryk Kłosiński
4.Alfred Szymański


Załącznik do uchwały Nr 68/169/09
z dnia 31 marca 2009 r.

Wykaz wyposażenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

Lp Nazwa sprzętu Nr inwentarzowy Ilość Wartość początkowa
1 Szafka na akta 013/808/37 1 512,40
2 Biurko małe - 1 0,00
Razem: 512,40

Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Kozicki


Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 17 kwi 2009 14:04
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1219 razy