BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 69/201/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 15 kwietnia 2009 roku
w sprawie przyznania oraz określenia wysokości dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.
Na podstawie § 6 uchwały nr XVIII/92/2000 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 14 listopada 2000r. oraz Uchwały Nr XXXIII/188/06 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz wysokości dorocznych nagród za osiągnięcia dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Przyznaje następujące nagrody:

Zespół Śpiewaczy Klubu Seniora działający przy GOK w Piątnicy - nagroda zespołowa w wysokości 2 tys. zł.
Teresa Grużewska - nagroda za całokształt działalności w wysokości 2 tys. zł.
Jan Suchodoła – muzyk – nagroda indywidualna w wysokości 1 tys. zł.
Krzysztof Pyczot - Drużynowy 59 Drużyny Harcerskiej „Ptaki-Ptakom”– nagroda indywidualna w wysokości 1 tys. zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki


Członkowie Zarządu:
Marek Dworakowski
Mieczysław Chojnowski
Henryk Kłosiński
Alfred SzymańskiData dodania:
Data upublicznienia: piątek, 17 kwi 2009 14:13
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1175 razy