BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 69/204/09 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 15 kwietnia 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2009 rok
Na podstawie art. 34 ust 2 i 187 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm) i w związku z § 10 pkt 4 Uchwały Nr XXIII/111/08 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2009 – uchwala się, co następuje:

§ 1 Zatwierdza się przeniesienia planowanych wydatków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 marca 2009 roku dokonane przez kierowników jednostek budżetowych powiatu łomżyńskiego pomiędzy paragrafami w ramach jednego rozdziału na kwotę 75.323 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte zostały w załączniku Nr 2 .

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- dochody ogółem - 19.217.829 zł
- wydatki ogółem - 20.469.905 zł

§ 4. Uchwała Zarządu podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Łomży, w trybie art. 78 ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1.Marek Dworakowski
2.Mieczysław Chojnowski
3.Henryk Kłosiński
4.Alfred Szymański
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 17 kwi 2009 14:26
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1269 razy