BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 71/213/09 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 15 maja 2009 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2009 rok

Na podstawie art. 188 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 84.450 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt A.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 84.450 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 B.


§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 19.133.379 zł
- wydatki ogółem - 20. 385.455 zł


§ 3. Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w.z. Przewodniczącego Zarządu:

Marek Dworakowski
Wicestarosta

Członkowie Zarządu:
1. Mieczysław Chojnowski

2. Henryk Kłosiński

3. Alfred Szymański


Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 19 maj 2009 16:04
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1111 razy